Rýni stjórnenda

Rýni stjórnenda er sérstakur stjórnendafundur sem er boðaður við lok hvers skólaárs og er órjúfanlegur hluti gæða- og jafnalaunakerfis skólans. Á fundinum skulu æðstu stjórnendur stofnunarinnar rýna árangur jafnlaunakerfisins og eftir því sem ritun gæðakerfis vindur fram einnig rýna árangur þess kerfis. Með rýninni skal tryggja að kerfin:

 • henti áfram,
 • séu fullnægjandi,
 • séu virk.

Í rýninni á einnig að felast mat á tækifærum til umbóta og þörfinni á því að gera breytingar á gæða- og jafnlaunakerfinu, þ.m.t. jafnlaunastefnunni.

Æðstu stjórnendur bera endanlega ábyrgð á því að frábrigði séu meðhöndluð og tekið sé mið af athugasemdum vottunaraðila og starfsmanna. Viðfangsefni rýninnar skal fela í sér:

 • niðurstöður innri úttekta og mat á hlítingu við lagalegar kröfur og aðrar kröfur sem fyrirtækið undir gengst,
 • samskipti við starfsmenn og hagsmunaaðila, þ.m.t. athugasemdir,
 • frammistöðu fyrirtækisins í jafnlaunamálum,
 • það að hvaða marki markmiðum hefur verið náð,
 • stöðu úrbóta og forvarna,
 • aðgerðir til að fylgja eftir fyrri rýni stjórnenda,
 • breytingu á aðstæðum, þ.m.t. lagalegar kröfur, ákvæði kjarasamninga og aðrar kröfur,
 • tillögur um umbætur.

Afrakstur fundanna er skjalfestur í skýrslu með tímasettri aðgerðaráætlun og má nálgast skýrslurnar hér: