ENSK3NÁ05 - Fagenska í raunvísindum og tækni

Kynnt og unnið með sérhæfðan orðaforða í raunvísindum og tækni á ensku. Notaðar greinar af ýmsum sviðum raunvísinda og tækni. Einnig eru bókmenntir lesnar og vandlega skoðaðar út frá menningarlegu og/eða vísindalegu samhengi.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi fagtextum í raunvísindum og tækni
 • álitaefnum í raunvísindum og tækniþróun
 • tengslum rannsókna í raunvísindum og tækniþróun í mótun samfélaga
 • enskum orðasamböndum innan vísinda og tækni
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast raunvísindum og/eða menningu
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum
 • heimildaskráningu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja vel texta í raunvísindum og tækni
 • skilja vel talaða ensku um raunvísindi og tækni
 • skilja tengsl raunvísinda og tækni, og samfélags
 • taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni raunvísinda og tækni
 • skrifa ýmiss konar formlega texta samkvæmt enskum reglum og hefðum
 • greina viðhorf og tengsl raunvísinda og skáldskapar
 • lesa bókmenntalegan texta út frá raunvísindum og/eða menningu
 • nota reglur um heimildaskráningu
 • nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt

Þekkingarviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni raunvísinda og tækni
 • skilja inntak rökræðna og erinda um raunvísindi og tækni
 • átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • greina tengsl vísindaskáldskapar og raunverulegra kenninga
 • gagnrýna á rökfastan hátt texta um raunvísindi og tækni á hlutlægan hátt
 • tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt raunvísindum og tækni
 • nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda
 • nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt
 • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum

Nánari upplýsingar á námskrá.is