DANS1GR05 - Aðfaranám í dönsku

 
Áfanginn er undanfari DANS2MM05 og er upprifjun á námsþáttum efstu bekkja grunnskóla. Áhersla er lögð á orðaforðatileinkun og beitingu orðaforða í munnlegri og skriflegri tjáningu. Lokamarkmið áfangans samsvarar þrepi B1 í matsramma European Language Portfolio.
 
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • kjarnaorðaforða sem gerir honum kleift að bjarga sér við algengar aðstæður í dönsku málsamfélagi
 • hvernig danska gagnast honum í daglegu lífi og námi
 • danskri dægurmenningu og samskiptaháttum
 • dönsku nútímasamfélagi og megingildum þess og sérkennum, einkum því sem er öðruvísi en á Íslandi
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja fyrirhafnarlítið þegar talað er beint við hann um málefni sem hann þekkir og hefur fengist við
 • ná aðalatriðum í samtali tveggja þegar fjallað er um málefni daglegs lífs
 • lesa stuttar greinar, blaðagreinar á léttu máli og léttar smásögur
 • skilja megininntak lengri texta með því að geta sér til um merkingu orða út frá samhengi
 • taka þátt í einföldum orðaskiptum við aðra
 • tala dönsku með skiljanlegum framburði og áherslum
 • skrifa einfalda texta í nútíð og þátíð
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja og geta nýtt sér hagnýtar upplýsingar sem heyrast við ákvæðnar aðstæður, t.d. á ferðalögum, og öðrum sem tengjast daglegu lífi
 • skilja megininntak rauntexta sem fjalla um efni almenns eðlis
 • lesa og skilja aðalatriði í smásögum ætluðum unglingum og halda þræði án þess að skilja hvert orð
 • eiga í einföldum orðaskiptum við aðra og halda samræðum gangandi
 • segja nokkuð lipurlega frá ýmsu sem hann hefur áhuga á, bæði munnlega og skriflega