ENSK2AE05 - Akademísk enska

Kynning og þjálfun í akademískri ensku. Einnig eru bókmenntir sem tengjast menningu enskumælandi þjóða lesnar og vandlega skoðaðar.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • málefnum settum fram á formlegan akademískan hátt
 • viðhorfum og gildum er móta menningu mismunandi enskumælandi þjóða
 • mismun formlegs og óformlegs orðaforða og málsniðs
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls settu fram á formlegan hátt


Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa texta á akademískri ensku sér til skilnings
 • skilja talaða ensku um efni sem hann hefur kynnt sér
 • kynna munnlega ýmis málefni á formlegan hátt
 • tjá sig á skipulegan hátt um akademísk efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa ýmiss konar texta, formlega og óformlega, samkvæmt enskum reglum og hefðum
 • nota almennar orðabækur við nám sitt


Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér texta og umræður um akademísk efni í ræðu og riti
 • draga ályktanir um tilgang höfunda akademískra texta
 • greina menningarlegt samhengi í bókmenntaverkum á ensku
 • taka þátt í skoðanaskiptum með rökum um ýmis menningartengd málefni
 • tjá sig á skipulegan hátt um sérvalið efni og svarað spurningum um það efni
 • skrifa formlega styttri texta þar sem lagt er mat á efnið sem fjallað er um
 • tjá sig ýmist skriflega eða munnlega á huglægan og skapandi hátt með mismunandi sniði
 • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum
 • nýta sér orðabækur við nám sitt á skilvirkan hátt

Nánari upplýsingar á námskrá.is