STÆR2LH05(ms) - Línuleg algebra í hagfræði

Að fást við jöfnuheppi og lausn þeirra, með og án fylkja. Notkun fylkja við lausn hagfræðilegrar viðfangsefna. Að fást við lausnir ójöfnuheppa og lausn þeirra í hnitakerfi. Línuleg bestun í tveimur víddum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • línulegum jöfnuhneppum
 • fylkjum og helstu reiknireglum þeirra
 • setningu Leontiefs
 • ójöfnuhneppum

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita fylkjum við lausn hagfræðilegra viðfangsefna
 • nota línulega bestun
 • beita simplex aðferð við lausn hagfræðilegra viðfangsefna
 • teikna jöfnuhneppi
 • teikna ójöfnuhneppi

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum
 • geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði hagfræðilegrar stærðfræði
 • skilji merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta