FJÁR2FL05 - Fjármálalæsi

Kynnt eru grunnatriði persónulegra fjármála, tekjuöflunar, skuldasöfnunar, sparnaðar, skynsamlegra fjárfestinga og neytendahegðun. Lögð áhersla á gildi þess að halda utan um eigin fjármál. Mikil áhersla er lögð á gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mikilvægi réttinda og skyldna neytenda
 • mikilvægi þess að hafa yfirsýn yfir eigin útgjöld og tekjur
 • mikilvægi forgangsröðunar í fjármálum svo sem þarfir og langanir
 • mikilvægi markmiðssetningar hvers einstaklings í sparnaði
 • vinnu með algeng fjármálahugtök persónulegra fjármála

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna út persónuleg fjármál
 • byggja upp sparnað á einfaldan og hagkvæman hátt
 • standa við þær fjárhagslegu skuldbindingar sem viðkomandi hefur gert
 • meta á gagnrýninn hátt umræður um fjármál í þjóðfélaginu
 • temja sér góða fjármálahegðun

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • halda utan um eigin fjármál og getu til að átta sig á tengingunni milli réttinda og skyldna
 • búa sig undir og þjálfa gagnrýna hugsun til þátttöku í fjármálalífinu
 • temja sér góða neytendahegðun og jákvætt viðhorf í persónulegum fjármálum
 • geta veitt fjármálalífinu aðhald með gagnrýni umræðu

Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.

Undanfari: Enginn