ÍSLE2LR05 - Læsi og ritun

Læsi, ritun og framsögn verða meginatriði þessa byrjunaráfanga. Lögð er áhersla á lestur fjölbreyttra texta, byggingu hvers kyns ritsmíða og frágang þeirra og munnlega tjáningu. Nemendur kynnast sögu tungumálsins, lesa valdar nútímaskáldsögur og fá þjálfun í notkun bókmenntahugtaka. Lögð er áhersla á að nemendur nái góðri færni í lesskilningi og stafsetningu. Einnig fá nemendur þjálfun í margvíslegri textagerð, meðferð og skráningu heimilda, gerð heimildaritgerðar og skapandi skrifum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mikilvægi lestrar og helstu aðferðum til að auka leshraða og -skilning
 • gildi góðrar framsetningar í ræðu og riti
 • völdum nútímaskáldsögum og grunnhugtökum í bókmenntafræði
 • samhengi tungumáls og menningar
 • meðferð og skráningu heimilda
 • bókmenntatextum sem tengjast ýmsum sviðum mannlífsins og málefnum líðandi stundar
 • helstu hugtökum í ritgerðasmíð

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til gagns og gamans, með auknum leshraða og -skilningi
 • skrifa margvíslega texta, svo sem fréttir, viðtöl, útdrætti og örsögur
 • skrifa heimildaritgerð
 • temja sér vönduð vinnubrögð við ritsmíðar og leggja rækt við ritunarferlið
 • ræða um þróun íslenskrar tungu og gildi tungumálsins fyrir íslenskt samfélag
 • nota viðeigandi hjálpargögn við ritsmíðar
 • temja sér aðferðir við að rýna í margvíslega texta
 • skrá heimildir og vísa í þær samkvæmt reglum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita grunnhugtökum í bókmenntafræði við umfjöllun um skáldverk
 • fjalla um og túlka nútímaskáldsögur og tengja við eigin reynsluheim
 • auka og bæta við orðaforða sinn og málskilning
 • skrifa vandaðan texta á lýtalausu og blæbrigðaríku máli
 • tjá sig um þróun tungumálsins og gildi þess fyrir samfélagið
 • tjá sig í ræðu og riti um ýmsa bókmenntatexta
 • vinna að fjölbreyttum verkefnum í tengslum við námsefnið

Nánari upplýsingar á námskrá.is