STÆR2HV05(ms) - Hnitakerfi og vektorar

Undanfari: STÆR2HA05

Meginahersla áfangans eru hornföll og hornafallareglur sem tengjast þríhyrningum og einingahring. Þá eru einnig kynnt gröf hornafalla og hvernig þau tengjast hornareglum. Vigrar í tvívíðri sléttu með áherslu á hagnýtingu í öðrum greinum og farið yfir helstu reiknireglur vigra.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • Hornaföll og andhverf hornaföll
 • Þríhyrningareglurnar
 • Hornareglur, hornajöfnur
 • Gröf hornafalla
 • Vigrar í tvívíðu hnitakerfi -
 • Reiknireglur vigra

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja fram viðkomandi námsefni á stærðfræðilegan hátt, geta túlkað það sem felst í táknmálinu á mæltu máli
 • nota rúmfræði og hnitafræði í tvíviðu hnitakerfi
 • notað hornfölin og hornareglur túlkað niðurstöðu
 • notað þríhyrningareglur og túlka þær
 • túlka eiginleika vigra á viðfangsefnum sem leiða til línulegs sambands
 • nota reiknivélar

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hafa unnið að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum, nánar tiltekið
  - geta sannað setningar í rúmfræði út frá þekktum niðurstöðum
  - geta rakið sannanir á helstu reglum úr námsefninu
 • geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði stærðfræði i töluðu eða rituðu máli og myndrænt