HAGF2ÞF05 - Þjóðhagfræði og fjármálalæsi

Áfanginn er framhaldsáfangi í þjóðhagfræði þar sem lögð er áhersla á að tengja námsefnið við eigin fjármál nemenda eins og tekjur, sparnað, neyslu, kaupmátt, lántöku o.fl. Fjallað er um þjóðhagsreikninga, vísitölu neysluverðs, kenningar um ástæður verðbólgu auk þjóðfélagslegan kostnað af verðbólgu og atvinnuleysi. Lögð er áhersla á að nýta upplýsingatækni til að fást við nýjustu upplýsingar um þjóðhagsreikninga ásamt öðrum tölulegum gögnum sem nemendur fást við í áfanganum. Kenningar um utanríkisviðskipti eru skoðuð og áhrif þeirra á þjóðarbúskapinn. Fjallað er um helstu meginstefnur í hagstjórn auk jafnvægis og ójafnvægis í þjóðarbúskapnum og fylgst með efnahagsmálaumræðu í fjölmiðlum. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð og að nemandi fáist við verkefni sem komi með að nýtast honum til framtíðar í eigin fjármálum svo sem með gerð fjárhagsáætlunar eða gerð greiðslumats við kaup á eigin íbúð.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum þjóðhagfræðinnar
 • mikilvægi utanríkisviðskipta fyrir íslenska hagkerfið
 • gengi gjaldmiðla og áhrif gengis á utanríkisviðskipti
 • þjóðhagsreikningum
 • meginstefnum í hagstjórn
 • vinnumarkaði

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • útskýra algengustu hugtök sem unnið er með í áfanganum
 • leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál
 • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við almenna umræðu um efnahagsmál
 • beita gagnrýnni hugsun um þjóðfélagsmál og eigin fjármál
 • nýta sér upplýsingatækni og netið við öflun upplýsinga og lausn verkefna
 • reikna út ýmsar hagstærðir og lesa úr línuritum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði
 • leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál
 • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
 • tjá sig munnlega og skriflega um hagræn málefni og mótað sjálfstæðar skoðanir

Nánari upplýsingar á námskrá.is