ÍSLE2FB05 - Fornbókmenntir

Nemendur lesa vandlega forna texta, bæði í bundnu og óbundnu máli. Þeir fá innsýn í norrænan hugmyndaheim og goðafræði gegnum fornsögur, Snorra-Eddu og eddukvæði. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem auka skilning þeirra á fornu máli og samfélagi og setja fornbókmenntir í samhengi við samtíma sinn. Auk þess kynnast nemendur fræðilegri umfjöllun um íslenskar fornbókmenntir og fá þjálfun í notkun og úrvinnslu heimilda.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi tegundum fornbókmennta og norrænni goðafræði
 • helstu einkennum íslenskra fornbókmennta
 • helstu atriðum í heimsmynd norrænnar goðafræði
 • ritunartíma fornsagna og menningararfleifð Íslendinga
 • fræðilegri umfjöllun um íslenskar fornbókmenntir
 • fjölbreyttri textagerð og heimildavinnu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa forna texta og greina helstu einkenni þeirra
 • skoða fornan menningarheim í gegnum bókmenntir
 • bera saman heimsmynd fornbókmennta við íslenskan samtíma
 • tjá sig um fornar bókmenntir og gildi þeirra fyrir samfélagið

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera grein fyrir hugmyndaheimi íslenskra fornbókmennta
 • túlka og skýra heimsmynd og meginhugmyndir norrænnar goðafræði og tengja við menningu nútímans
 • öðlast læsi á forna menningu Íslendinga
 • beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • vinna margvísleg verkefni í tengslum við forna texta

Nánari upplýsingar á námskrá.is