STÆR2HA05(ms) - Hnitakerfi og algebra

Forkröfur: STÆR1GR05 eða B á grunnskólaprófi

Kynning á grundvallarreglum í algebru, annarsstigsjöfnum, lograreglum, jöfnu beinnar línu, margliðudeilingu og hornaföllum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • grundvallarreglum í algebru
 • annarsstigsjöfnum
 • fleygbogaútreikninga
 • jöfnu beinnar línu og eiginleikum hennar
 • margliðudeilingu
 • hornaföllum, sin, cos og tan

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leysa jöfnur
 • leysa annarsstigsjöfnur
 • Teiknað fleyboga út frá annarsstigsjöfnu
 • Biltákn, jöfnutákn, formengi og varpmengi
 • vinna með algengar reiknireglur hornafalla
 • vinna með eiginleika beinna lína í hnitakerfi og túlkun þeirra í viðfangsefnum sem leiða til línulegra sambanda og að nota einföld teikniforrit
 • beita margliðudeilingu

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • greina hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, spyrja slíkra spurninga og átta sig á til hvers konar svara megi vænta
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýna áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta