LÝÐH2LÝ05 - Lýðheilsufræði

Markmið áfangans er að auka heilsulæsi nemenda og hæfni þeirra til að taka ábyrgð á eigin heilsu. Meginþættir lýðheilsu snúa að næringu, hreyfingu, geðrækt, lífstíl, og umhverfi. Nemendur kynna sér helstu þætti sem stuðla að heilbrigði og vellíðan og fá tækifæri til að skoða eigin lífstíl og setja í samhengi við almennar ráðleggingar frá hinu opinbera og fleiri aðilum á netmiðlum. Rýnt verður í faraldsfræðilegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á lýðheilsu og staða Íslands verður borin saman við stöðu nágrannaþjóða. Nemendur fá tækifæri til að kafa dýpra og afla sér frekari þekkingar á sínum áhugasviðum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hugtökum námsefnis
 • helstu næringarefnum
 • áhifum fæðuvals, hreyfingar og geðræktar á heilsu og umhverfi
 • mikilvægi umhverfis á lýðheilsu
 • lífstílssjúkdómum og mikilvægi jafnvægis
 • aðkallandi heilbrigðisvandamálum

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita hugtökum námsefnis
 • tjá sig um námsefnið bæði munnlega og skriflega
 • beita snjallsímaforritum til að meta þætti sem tengjast lýðheilsu
 • meta umhverfisáhrif eigin lífstíls
 • meta áreiðanleika upplýsinga á netmiðlum
 • túlka gröf og myndir og draga ályktanir af upplýsingum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • taka upplýstar ákvarðanir varðandi lífstíl
 • setja sér raunhæf markmið varðandi lífstíl
 • meta áhrif lífstíls á umhverfið
 • miðla niðurstöðum á gagnrýninn og skapandi hátt í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða með töflum
 • taka upplýsta afstöðu í umræðu um efni sem tekið er fyrir í áfanganum
 • finna lausnir til að draga úr umhverfisáhrifum