EÐLI2AF05 - Aflfræði

Forkröfur: STÆR2HV05
 
Áfanginn fjallar um undirstöðuatriði sígildrar aflfræði og birtingarmyndir þeirra í daglegu lífi. Kennslan grundvallast á samvinnu nemenda við skriflegar úrlausnir dæma og verklegar athuganir. Áhersla er lögð á öflugt námssamfélag og áhugavakningu þátttakenda.
 
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • eðli og hlutverki eðlisfræðinnar sem vísindagreinar
 • meðferð tölulegra gagna og framsetningu þeirra
 • helstu hugtökum aflfræðinnar og beitingu þeirra við tölulega útreikninga
 • hreyfingu eftir beinni línu og muninum á hraða og hröðun
 • notkun vigra við lýsingu á hraða og kröftum
 • kraftlögmálum Newtons og beitingu þeirra
 • þyngdarsviði jarðar og þyngdarhröðun
 • varðveislu skriðþunga
 • þrýstingi og mismunandi einingum hans
 • lögmáli Arkimedesar og uppdrifskrafti
 • vinnu ásamt umbreytingu orku milli stöðu- og hreyfiorku
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita hinum ýmsu hugtökum eðlisfræðinnar við tölulega útreikninga
 • framkvæma einfaldar tilraunir og setja niðurstöður fram á skýrsluformi
 • beita grunnlögmálum eðlisfræðinnar til að greina náttúruleg fyrirbrigði
 • leysa skrifleg dæmi með ítarlegri uppsetningu og útleiðslu með einingum
 • nota einfaldan tækjabúnað í tilraunastofu
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nota tölvur og tölfræðileg forrit til að mæla og reikna þætti í verklegum tilraunum
 • skrá athuganir skipulega, túlka niðurstöður og setja fram bæði myndrænt og á vönduðu máli
 • útskýra hreyfiaflfræði í daglegu lífi og tilsvarandi áhrifaþætti
 • bera kennsl á afleiðingar breytinga aflfræðilegra þátta í einföldum kerfum