EÐLI3HK05 - Hreyfi- og kraftfræði

Undanfari: EÐLI2AF05
 
Áfanginn fjallar um aflfræði í tveimur víddum. Kennslan grundvallast á samvinnu nemenda við skriflegar úrlausnir dæma og verklegar athuganir. Áhersla er lögð á öflugt námssamfélag og áhugavakningu.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hreyfingu í tvívídd, þ.e. hraða, hröðun og stöðu sem vigra í plani
 • snúningsaflfræði og hliðstæðum milli línulegra hreyfingar og hringhreyfingar: hornhraða, hornhröðun, kraftvægi, hverfitregðu og hverfiþunga
 • tengsl stöðu, hraða og hröðunar út frá tímaafleiðum
 • eðli hringhreyfingar, miðsóknarkrafts og miðsóknarhröðunar
 • eðli einfaldrar sveifluhreyfingar
 • þyngdarlögmáli Newtons
 • stöðujafnvægi og vægi krafta

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita lögmálum hreyfifræðinnar í tvívídd
 • beita jöfnum og teikningum vigra í tvívídd
 • vinna með stöðu, hraða og hröðun út frá tímaafleiðum
 • vinna með teikningar vigra sem sýna skriðþunga og krafta
 • vinna með vigra í hringhreyfingu
 • beita þyngdarlögmáli Newtons við hringhreyfingu massa í þyngdarsviði reikistjarna
 • beita orkuhugtakinu við hreyfingu massa í þyngdarsviði himinhnatta
 • beita orkuvarðveislu við dæmalausnir
 • vinna með krafta, kraftvægi og kraftajafnvægi
 • setja fram niðurstöður tilrauna með skekkjuútreikningum og gröfum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sjá hvernig lögmál eðlisfræðinnar tengjast almennt daglegum afhöfnum og tækni
 • beita tilteknum lögmálum eðlisfræðinnar við margvíslegar aðstæður
 • sjá tengsl lögmála lögmála eðlisfræðinngar í mismunandi faggreinum
 • sjá samhengi milli einstakra lögmála þar sem grunnhugtökum eðlisfræðinnar er beitt