UMHV3GF05 - Grænfánaverkefni

Í áfanganum kynnast nemendur verkferlum þess umhverfisstjórnunarkerfis sem verkefnið Skólar á grænni grein/Grænfánaverkefnið byggir á. Áfanginn er í grunninn nemendastýrður. Kennari hefur utanumhald með áfanganum og kemur að honum sem leiðbeinandi og aðstoðarmaður en nemendur sjá fyrst og fremst um alla framkvæmd. Í áfanganum er hugtakið geta til aðgerða haft að leiðarljósi. Í getu til aðgerða er lýðræðislegum vinnubrögðum beitt í námi svo nemendur geti haft áhrif á hvernig, hvenær, hvar og hvað þeir læra. Einnig felst í því að virkja nemendur til aðgerða innan skólans eða síns nærsamfélags. Í áfanganum geta nemendur því beitt áhrifum sínum á aðgerðamiðaðan hátt í átt að aukinni sjálfbærni innan skólans og jafnvel nærsamfélags. Nemendur fá jafnframt dýpri innsýn inn í fjölmörg málefni sem tengjast sjálfbærni og umhverfismálum.  

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 
  • helstu umhverfisvandamálum, hnattrænum og hérlendum, sem við er að glíma 
  • hugmyndafræði getu til aðgerða og að hver og einn geti haft áhrif sína hegðun og sitt nærsamfélag 
  • öðlist skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á Jörðinni og íbúum hennar  

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • stýra umhverfisúrbótum innan skólans   
  • styrkja lýðræðisleg vinnubrögð   

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • efla forystuhæfni sína til framtíðar  
  • vera virkur og ábyrgur borgari í umhverfi sínu 
  • miðla áreiðanlegum upplýsingum um umhvefismál 
  • taka gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagskerfi  

Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.

Undanfari: UMHV2UM05