EFNA2LM05 - Efnafræði grunnáfangi

Í þessum fyrsta áfanga í efnafræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við kennslu í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hreinum efnum og efnablöndum
 • eiginleikum efna
 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
 • efnatáknum og helstu efnahvörfum
 • lotukerfinu
 • nafnakerfi ólífrænna efna
 • mólhugtakinu
 • hlutföllum í efnahvörfum
 • styrk lausna og þynningar
 • rafeindaskipan atóma og jóna
 • punktaformúlum og áttureglunni
 • rafdrægni atóma og skautun efnatengja

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • ota lotukerfi, rafdrægni- og jónatöflu
 • setja upp efnajöfnu og stilla hana
 • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
 • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
 • rita punktaformúlur (Lewis) fyrir atóm, sameindir og jónir

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
 • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
 • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum

Nánari upplýsingar á námskrá.is