ENSK3TV05 - Fagenska í tækni og vísindum

Unnið verður með sérhæfðan, enskan orðaforða í tækni og vísindum. Fagefni sem fjallar um tækni og vísindi verður notað. Fagefnið verður blanda af raunverulegum málefnum tengdum tækni og vísindum og vísindaskáldskap. Vísað verður í bókmenntir út frá tækni og vísinda.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi efni fyrirlestra og fræðsluefnis um tækni og vísindi
 • tengslum rannsókna í tækniþróun og vísindum
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum
 • heimildaskráningu


Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja vel ritaða texta í tækni og vísindum
 • skilja vel talaða ensku um tækni og vísindi
 • taka virkan þátt í gagnrýnum samræðum um málefni tækni og vísinda
 • tengja saman menningu við tækni og vísindi
 • nota reglur um heimildaskráningu
 • nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt


Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni tækni og vísinda
 • skilja inntak rökræðna og erinda um tækni og vísindi
 • taka þátt í gagnrýnum rökræðum og umræðum um tækni og vísindi
 • tjá sig á skipulagðan og gagnrýninn hátt um efni tengt tækni og vísindum
 • nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda
 • nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn
 • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum eða vinna sambærilegt lokaverkefni


Nánari upplýsingar á námskrá.is