STÆR3TD05 - Tvinntalnamengi og diffurjöfnur

Undanfari: STÆR3HE05

Tvinntalnamengi og diffurjöfnur: Tvinntalnamengi C, skilgreining og reiknireglur í C, tvinntalna planið, rétthyrnd og pólform tvinntalna, jöfnur og margliður yfir C. 1.raðar diffurjöfnur, aðgreinanlegar óhliðraðar diffurjöfnur, 2. raðar diffurjöfnur.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • skilgreiningu tvinntalna mengi og samoku tvinntölu, túlkun tvinntalna sem þunkta í rétthyrndum hnitum
 • samlagning og margföldun tvinntalna, skilgreiningu á rétthyrndu og pórlformi tvinntalna
 • De Moivre reglu og rætur tvinntalna
 • margliður yfir tvinntalnamengi C, jöfnunum yfir tvinntalnamengi C, fallið e í tvinntöluveldi
 • 1.raðar diffurjöfnur aðgreinanlega óhliðdraðar
 • 2. raðar diffurjöfnur hliðraðar eða óhliðrarar
 • hagnýtingu framangreindrar stærðfræði á öðrum sviðum, s.s. í hagfræði, eðlisfræði, náttúruvísindum, umhverfismálum, tæknifræði, o.s.frv.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja fram viðkomandi námsefni á stærðfræðilegan hátt, og geta túlkað það sem felst í táknmálinu á mæltu máli
 • nota tvinntölunum til að leysa jöfnur (veldi >3) yfir tvinntalnamengi og 2.raðar diffurjöfnur
 • vinna með eiginleika tvinntalna á bæði rétthyrnd formi og pólformi
 • túlka rúmfræðilega tengsl milli rétthyrndforms og pólforms tvinntalnanna
 • tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli
 • nýta einföld flatarteiknaforrit, hjálpartæki og vísindalegar reiknivélar

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
 • geti sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • geti skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • átti sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • geti greint og hagnýtt upplýsingar á viðkomandi sviði stærðfræðinnar
 • skilji merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau
 • geti notað lausnir verkefna sinna til að byggja upp val sitt, samanburð, áætlanir og ákvarðanir
 • beiti gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræði, frumkvæði,innsæi og frumleika viðlausn verkefna og þrauta