HAGF3RM05 - Rekstrarhagfræði og markaðsfræði

Áfanginn er framhaldsáfangi í rekstrarhagfræði þar sem farið er dýpra í kostnaðargreiningu, kostnaðarútreikninga, núllpunktsgreiningu og áætlanagerð. Nemendur kynnast faglegum vinnubrögðum varðandi fjármál, verkefnastjórnun og markaðssetningu með því að vinna raunhæf verkefni. Fjallað er um grunnhugtök og meginviðfangsefni markaðsfræðinnar og áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á gildi markaðsstarfs fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélagið í heild. Mikil áhersla er lögð á gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • kostnaðarhugtökum og kostnaðargreiningu
 • mismunandi afstöðu fyrirtækja til markaðarins
 • helstu þáttum í ytra umhverfi fyrirtækja
 • markhópagreiningu
 • hugsunarhætti og aðferðafræði markaðsfræðinnar
 • helstu hugtökum og hugmyndum um vöruþróun og líftíma vöru

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna hagkvæmasta verð og magn til að fjármagn fyrirtækis nýtist sem best
 • reikna og sýna fram á hvernig auka má hagnað fyrirtækis
 • beita grunnhugtökum markaðsfræðinnar við verkefnavinnu
 • nýta þekkingu sína á hugtökum og kenningum hagfræðinnar við lausnir skapandi verkefna
 • tengja þekkingu sína á hugtökum og kenningum hagfræðinnar við umfjöllun um efnahagsmál
 • nýta sér upplýsingatækni við öflun upplýsinga og lausn verkefna

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • túlka og greina, á gagnrýninn hátt, niðurstöður rekstrarhagfræðilegra útreikninga
 • taka þátt í hópavinnu við úrlausn verkefna á gagnrýninn og jákvæðan hátt
 • meta siðfræðileg álitamál er varða markaðssetningu
 • nýta hæfni sína til starfa við einföld markaðsmál
 • gera markhópagreiningu fyrir einstakar vörur
 • stýra verkefnum þar sem tímamörk eru virt
 • miðla vitneskju sinni um rekstrarhagfræði og markaðsmál til annarra
 • greina á hvaða markaði tiltekið fyrirtæki starfar og geti metið þau markaðsöfl, leikreglur og samkeppni sem skýra verðstefnu og hegðun þess á markaði

Nánari upplýsingar á námskrá.is