STÆR2HR05(ms) - Hnitakerfi og rúmfræði

Undanfari: STÆR1GR05 eða B á grunnskólaprófi

Kynning á hlutföllum, prósentum, vaxtareikningi, annarsstigsjöfnum, formengjum, varpmengjum, jöfnu beinnar línu og hornaföllum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

 • hlutföllum og hlutfallajöfnum
 • prósentu og vaxtareikningi
 • grundvallarhugtökum evklíðskrar rúmfræði
 • jöfnu beinnar línu og eiginleikum hennar
 • annarsstigsjöfnu
 • formengjum og varpmengjum
 • hornaföllum, sin, cos og tan

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leysa jöfnur
 • beita grundvallarhugtökum evklíðskrar rúmfræði
 • vinna með algengar reiknireglur hornafalla
 • vinna með eiginleika beinna lína í hnitakerfi og túlkun þeirra í viðfangsefnum sem leiða til línulegra sambanda og að nota einföld teikniforrit
 • beita hornaföllum til að finna horn og hliðar í þríhyrningum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • setja sig inn í og túlka útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • greina hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, spyrja slíkra spurninga og átta sig á til hvers konar svara megi vænta
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýna áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta