KROS1HF01 - Krossgötur - heilbrigði og forvarnir

Í áfanganum er áhersla lögð á forvarnir í víðu samhengi, s.s. tóbak og vímuefni, tölvu- og netnotkun og hegðun í umferðinni. Einnig verður sjónum beint að kynheilbrigði og hvernig samskipti, tilfinningar og samfélagið hefur áhrif á hugmyndir og væntingar til kynlífs. Fjallað verður um jafnréttismál og staðan í samfélaginu skoðuð með tilliti til þess.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mikilvægi kynheilbrigðis.
 • algengum kynsjúkdómum og getnaðarvörnum.
 • hugtökum tengdum kynheilbrigði, t.d. kynvitund, kynhneigðir, kynlíf, klám og klámvæðing.
 • því hvaða áhrif sjálfsmynd og tilfinningar hafa á kynlífshegðun einstaklinga.
 • algengum vandamálum sem upp koma í kynlífi og frjósemi.
 • ýmsum áhættuþáttum í lífi ungmenna s.s. tóbak og vímuefni, tölvu og netnotkun og hegðun í umferðinni.
 • því að jafnréttismál varða allt samfélagið.
 • staðalímyndum um kvenleika og karlmennsku.
 • kynbundnu ofbeldi sem og kynferðislegu ofbeldi.
 • umferðaröryggi.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • þekkja eigið viðhorf til kynlífs.
 • tjá eigin skoðanir.
 • nota viðeigandi samskipti sem einkennast af virðingu.
 • fjalla um kynheilbrigði og kynlíf af virðingu og umburðarlyndi.
 • skoða og meta eigið heilbrigði og velferð og taka ábyrgð á eigin hegðun.
 • greina mýtur, fordóma og ranghugmyndir í tengslum við staðalímyndir og kynhegðun.

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • taka ábyrgð á eigin lífi og gjörðum m.a. með ábyrgri afstöðu til áhættuhegðunar.
 • líta á veröldina út frá sjónarhorni ólíkra hópa í samfélaginu.
 • stuðla að bættu umferðaröryggi.
 • stuðla að eigin kynheilbrigði.
 • geta tekið vel ígrundaðar ákvarðanir varðandi eigið kynheilbrigði.
 • geta séð og borið virðingu fyrir sjónarmiði annarra varðandi kynlíf og kyntjáningu.
 • vera meðvitaður um mikilvægi opinna samskipta og virðingu í kynferðislegum samskiptum/tilhugalífi.
 • þora að spyrja spurninga og láta eigin skoðanir í ljós.

Nánari upplýsingar á námskrá.is