JARÐ3NV05 - Náttúruhamfarir og náttúruvá

Fjallað er um náttúruhamfarir, orsakir þeirra, afleiðingar og náttúruvá sem af þeim hlýst fyrir manninn. Fjallað er um mismunandi tegundir náttúruhamfara og tekin dæmi úr sögunni og áhrif þeirra á umhverfi og samfélag manna skoðuð. Nemendur eru þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum og vinna ýmist sjálfstætt eða saman í hópum þar sem áhersla er lögð á ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu og mótun afstöðu til umhverfistengdra málefna.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum og viðfangsefnum tengt náttúruvá
 • innsýn í stofnanir og fyrirtæki sem vinna að vöktun og upplýsingagjöf um almannavarnir og náttúruvá
 • mismunandi tegundum náttúruhamfara
 • samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum náttúruhamfara

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja tengsl náttúruhamfara og vísinda
 • skilja tengsl náttúruhamfara og umhverfismála
 • afla sér áreiðanlegra upplýsinga um almannavarnir, náttúruhamfarir og náttúruvá
 • nýta kunnáttu sína í jarðfræði og náttúruvísindum til að meta hættu á mismunandi svæðum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja umræðu og hugtök tengd náttúruvá
 • rökstyðja og bera saman náttúruhamfarir, náttúruvá og umhverfismál
 • sýna ábyrgð í umgengni við náttúruna
 • nota þekkingu og umræðu um efni tengt náttúruvá til að tengja við sitt nærsamfélag

Nánari upplýsingar á námskrá.is