ENSK3HS05 - Fagenska í viðskiptum og hagfræði

Áfangi þrjú. Fimm f-einingar. Unnið með sérhæfðan orðaforða í viðskiptum og hagfræði á ensku. Notaðar greinar af ýmsum sviðum viðskipta og hagfræði. Einnig eru bókmenntir lesnar og vandlega skoðaðar út frá menningarlegu samhengi.
 
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunandi fagtextum í viðskiptum og hagfræði
 • álitaefnum í viðskiptum og hagfræði
 • tengslum rannsókna í viðskiptum og hagfræði í mótun samfélaga
 • enskum orðasamböndum innan viðskipta og hagfræði
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast menningu enskumælandi þjóða
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum
 • heimildaskráningu
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja vel texta í viðskiptum og hagfræði
 • skilja vel talaða ensku um viðskipti og hagfræði
 • sklja tengsl rannsókna á viðskiptum og hagfræði og mótun samfélaga
 • taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni viðskipta og hagfræði
 • skrifa ýmiss konar formlega texta samkvæmt enskum reglum og hefðum
 • lesa bókmenntalegan texta út frá menningarlegu samhengi
 • nota reglur um heimildaskráningu
 • nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt
 
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni viðskipta og hagfræði
 • skilja inntak rökræðna og erinda um viðskipti og hagfræði
 • átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • greina tengsl skáldskapar og menningar
 • gagnrýna á rökfastan hátt texta um viðskipti og hagfræði á hlutlægan hátt
 • tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt viðskiptum og hagfræði
 • nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda
 • nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt
 • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum

Nánari upplýsingar á námskrá.is