Tjarnarsjóðurinn

Tjarnarsjóðurinn er styrktarsjóður Menntaskólans við Sund. 

Tjarnarsjóðurinn var stofnaður þegar 1977 útskriftarárgangurinn úr MT hélt upp á 30 ára stúdentsafmælið. Stofnfundur var haldinn 11. ágúst 2008, fyrir lá skipulagsskrá sjóðsins og sótt var sérstaklega um skráningu og úthlutun kennitölu hjá ríkisskattstjóra.
Formlega heitir sjóðurinn Tjarnarsjóðurinn, styrktarsjóður Menntaskólans við Sund

Tilgangur sjóðsins skv. 4. gr. í skipulagskrá er:
1. að stuðla að rannsóknum á sviði hugvísinda og raunvísinda, þ. m. t. í því skyni að efla tengsl á milli atvinnulífs og æðri menntunar;
2. að hlúa að menningarstarfi og listiðkun innan skólans

Stjórnin hefur haldið reglulega fundi, einn til tvo á ári auk aðalfundar. Stjórn sjóðsins skipa:
Ottó Guðjónsson, formaður, Sigurður E. Ragnarsson, gjaldkeri, Gautur Þorsteinsson,
Margrét Sigurðardóttir og Þórunn B. Jónsdóttir meðstjórnendur. Varamenn í stjórn eru:
Hjördís Þorgeirsdóttir, Bryndís S. Halldórsdóttir, Már Kristjánsson, Þórður Jónsson og
Kristín Sverrisdóttir. Hjördís Þorgeirsdóttir er ráðgjafi sjóðsstjórnar.

Fyrir liggja ársreikningar sjóðsins fyrir árin 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 sem endurskoðunarskrifstofan Deloitte, c/o Halldór Arason hefur farið yfir.

Gefi einhver afmælisárgangur styrk til Tjarnarsjóðsins fær sá árgangur fulltrúa í stjórn sjóðsins á því ári og tekur þátt í að ákveða hvaða verkefni MS hlýtur styrk það árið. Eftirfarandi eru upplýsingar um sjóðinn fyrir þá sem vilja leggja sjóðnum lið.
Kennitala: 520908-1100
Banki – HB – reikn: 0133-15-010123

Sjóðurinn hefur árlega veitt 100 þúsund króna styrki og hafa eftirfarandi styrkir verið veittir:

2023

Stjórn Tjarnarsjóðsins samþykkti að veita rafíþróttaliði MS 200.000 kr. styrk til að efla liðið enn frekar og auka inngildingu nemenda í skólastarfið. Rafíþróttalið MS hefur síðustu tvö ár keppt í FRÍS – Framhaldsskólaleikum Rafíþróttasambands Íslands og vorið 2023 komst liðið áfram í 8 liða úrslit. Nemendur geta óskað eftir að fá þátttöku í keppninni metna til eininga. Styrkur Tjarnarsjóðsins er veittur til að efla rafíþróttalið MS enn frekar með meira utanumhaldi, virkari þjálfun og öflugri félagslegri inngildingu keppenda.

2022

Styrk Tjarnarsjóðsins 2022 fékk Nemendafélag MS fyrir Thalíu, leiklistarfélag MS. Styrkurinn er ætlaður til að greiða fyrir leikstjórn á leikverki á næsta skólaári. Thalía á hrós skilið fyrir uppsetningu á söngleiknum Vondar stelpur í ár. Það er mjög virðingarvert framtak og er styrkur Tjarnarsjóðsins hugsaður sem hvatning til að halda leiklistarstarfinu áfram á næsta skólaári. Það er mjög mikilvægt að koma aftur af stað öflugu og gefandi félagslífi eftir tvö erfið ár með miklum félagslegum skerðingum vegna COVID19.

2021

Styrk Tjarnarsjóðsins 2021 fékk Nemendafélag MS fyrir Bauluna, söngvakeppni MS, sérstaklega fyrir að greiða fyrir undirbúning þátttakenda fyrir Bauluna á næsta skólaári. Nemendafélagið á hrós skilið fyrir að endurvekja Bauluna, söngvakeppni nemenda MS, eftir nokkra ára hlé. Það er mjög virðingarvert og þetta er hvatningarstyrkur til að halda því áfram á næsta skólaári. Það er mjög mikilvægt að koma aftur af stað öflugu og gefandi félagslífi eftir erfitt ár með miklum félagslegum skerðingum vegna COVID19.

2020

Styrk Tjarnarsjóðsins 2020 fékk skólinn til forvarnarstarfs vegna nemenda, sérstaklega nýnema sem upplifia einsemd í skólanum, eiga erfitt með að eignast vini innan skólans og finna sig ekki í skemmtanalífinu. Þetta gæti t.d. verið með samverustundum fyrir nýnema og fræðslu fyrir nýnema um mikilvægi vináttunnar í félagslegum samskiptum.

2019

Í tilefni af 50 ára afmælishátíð MS 1. 10. 2019 veitir Tjarnarsjóðurinn tvo styrki árið 2019:

Nemendafélags MS fékk styrk til að standa fyrir listviðburði fyrir nemendur á næsta skólaári í tilefni af 50 ára afmælishátíð MS. Skólinn stefnir að því að hafa afmælisveislu og einnig að því að hafa ýmsa viðburði á skólaárinu til að fagna 50 ára afmælinu. Mjög jákvætt væri að nemendafélagið tæki öflugan þátt í afmælishátíðinni. Það er löng hefð fyrir listastarfsemi nemenda t.d. í leiklistarfélaginu Thalíu, þátttöku í Söngvakeppni framhaldsskólanna og kór MS.

Þróunarhópur kennara um leiðsagnarnám fékk styrk til að greiða fyrir ytri ráðgjöf fyrir hópinn skólaárið 2019-2020. Þróunarhópur um leiðsagnarnám í MS hefur starfað í tvö skólaár. Tilgangur þróunarverkefnis um leiðsagnarnám er að auka þekkingu og skilning kennara á leiðsagnarmati og styðja þá í að þróa náms- og kennsluhætti þannig að þeir geti beitt leiðsagnarmati í sínu daglega starfi. Í gegnum leiðsagnarnám verða nemendur virkari þátttakendur í námsmati, m.a. í gegnum ígrundun um endurgjöf, sjálfsmat, jafningamat og samræður við kennara um námsstöðuna og framfarir í náminu.

2018

Styrk Tjarnarsjóðsins 2018 fékk Málfundafélag Skólafélags Menntaskólans við Sund. Málfundafélagið fær styrkinn til að standa fyrir fræðslu fyrir nemendur MS um stjórnmál bæði á landsvísu og um sveitarstjórnarmál. Markmiðið er að efla lýðræðið og stuðla að auknum áhuga og þátttöku nemenda í stjórnmálum og kosningum. Í vetur stóð málfundafélagið fyrir framboðsfundi stjórnmálaflokkanna og skuggakosningum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og markmiðið með styrknum er að hvetja nemendur til að halda áfram á þeirri braut.

2017

Styrk Tjarnarsjóðsins 2017 fékk Foreldraráð Menntaskólans við Sund. Foreldraráð MS fær styrkinn til að fræða foreldra og forráðamenn nemenda á næsta skólaári um seiglu og þrautseigju nemenda í námi sínu. Markmiðið er að minnka brotthvarf nemenda úr námi og byggja upp námskraft nemenda. Anna Sigurðardóttir brotthvarfssérfræðingur stóð fyrir fræðslu í vetur fyrir forráðamenn um seiglu og þrautseigju nemenda og markmiðið er að gera foreldraráðinu kleift að halda áfram að efla þessa fræðslu.

2016

Styrk Tjarnarsjóðsins 2016 fékk Ritnefnd Skólafélags MS. Ritnefnd skólafélagsins stóð sig með mikilli prýði á skólaárinu 2015-2016 með útgáfu á veglegu blaði, ársriti skólafélagsins 2016, Steingerði. Blaðið er mikið að vöxtum, um 100 blaðsíður af mjög fjölbreyttu efni. Styrkurinn á að vera hvatning til ritnefndar Skólafélags MS að halda áfram á sömu braut og gera enn betur á næsta skólaári. Það er lærdómsríkt ferli að vinna við útgáfu blaðs. Ritnefnd verður að huga að lesendum við val á ritstíl og efni, höfundar efnis verða að sýna sköpunargáfu í orðfari og málflutningi sínum og skrif í blaðið þjálfa nemendur í að greina blæbrigði tungumálsins. Með útgáfu skólablaðs má því segja að ritnefndin styrki tök nemenda á íslenskri tungu.

2015

Styrk Tjarnarsjóðsins 2015 fékk skólinn til að hafa sérstaka dagskrá á Jafnréttisdegi MS. Jafnréttisdagurinn er valinn í tilefni þess að 100 ár eru liðin síðan konur á Íslandi fengu kosningarétt. Jafnréttisdagurinn hefur verið haldinn þrjú ár í röð í MS. Fyrsta árið var myndin Fáðu já sýnd í öllum bekkjum og forsvarsmenn hennar héldu erindi á sal á undan sýningunni. Síðustu tvö árin hafa bekkir geta valið á milli ýmissa fræðsluerinda um jafnréttismál t.d. um karlmennslu, ofbeldi, feminisma og jafnrétti í lögreglunni. Jafnréttisdagurinn er haldinn í þeim tilgangi að efla jafnrétti kynjanna í MS og auka gagnkvæma virðingu í samskiptum kynjanna bæði í skólastofunni og í félagslífi nemenda.

2014

Styrk Tjarnarsjóðsins 2014 fékk skólinn til að útbúa lesskimunarpróf og leggja það fyrir nemendur í 1. bekk. Leitað verður eftir samvinnu við Námsmatsstofnun um leið til að mæla lestrarhæfni nemenda sem innritast í MS haustið 2014. Tilgangurinn er að finna leið til að greina þá nemendur sem eru verst staddir á þessu sviði til að geta veitt þeim sérstaka lestraraðstoð sem aftur gæti minnkað brotthvarf nemenda í MS. Einnig leitar skólinn leiða til að auka lestrarvilja og lestrarhæfni nemenda.

2013

Styrk Tjarnarsjóðsins 2013 fékk hópur kennara sem vinnur að innleiðingu samvinnunáms (cooperative learning) í kennslu sinni. Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi byggir á hugmyndafræði sem segja má að hnitist í orðunum: Allir geta eitthvað - enginn getur allt. Kennarar í MS, að frumkvæði Þóru Víkingsdóttur líffræðikennara, sátu á skólabekk 2012-2013 til að læra að beita aðferðum samvinnunáms í kennslu sinni og þjálfa sig í að nýta fjölbreytileika bekkjarhópsins til fulls og örva sérhvern nemanda til lærdóms. Tjarnarsjóðurinn veitir samvinnunámshópnum styrk fyrir ráðgjöf skólaárið 2013-2014.

2012

Styrk Tjarnarsjóðsins 2012 fékk Thalía, leiklistarfélag Skólafélags MS. Leiklist hefur verið veigamikill þáttur í skólalífinu allt frá stofnun skólans og þar hafa nemendur fundið sköpunarkrafti sínum útrás við margvísleg verkefni. Viðfangsefni Thalíu hafa verið fjölbreytt og metnaðarfull og sett sterkan svip á skólabraginn. Skólaárið 2012-2013 setti Thalía á svið söngleikinn Rocky Horror Picture Show undir leikstjórn Kára Viðarssonar.

2011

Styrk Tjarnarsjóðsins 2011 fékk Bókasafn MS til að kaupa rafrænar bækur. Tilgangurinn er að kynna þessa spennandi nýjung fyrir nemendum og munu þær nýtast sérstaklega vel nemendum með lestrarerfiðleika þar sem auðvelt er að breyta leturstærð og lit í bakgrunni á skjánum. Forstöðumaður bókasafns MS er Þórdís T. Þórarinsdóttir

2010

Styrk Tjarnarsjóðsins 2010 fékk alþjóðlegt samstarfsverkefni PERL sem lífsleiknikennarinn Sjöfn Guðmundsdóttir er þátttakandi í. PERL eru alþjóðleg samtök um menntun og rannsóknir á ábyrgu líferni. Markmiðið er að meta og hvetja til sjálfbærni í daglegu lífi og skapa ábyrga og sjálfbæra lífshætti. Sjöfn Guðmundsdóttir stýrir starfshópi sem vinnur að því að þróa kennsluefni og kennsluaðferðir um sjálfbæra lífshætti. Þrír bæklingar með kennsluefni hafa verið gefnir út og kynntir á námskeiðum fyrir kennara víðsvegar um Evrópu þ.e. Personal consumption and climate change, ´Images and objects´ Active methodology toolkit og Financial literacy, personal finance management.

2009

Styrk Tjarnarsjóðsins 2009 fékk Kór MS. Þátttaka í kórnum er metin sem valgrein til allt að 6 eininga. Kórinn heldur árlega jólatónleika í Langholtskirkju og syngur við ýmis tækifæri í skólanum og við útskrift stúdenta. Stjórnandi kórsins er Björn Thorarensen. Styrkurinn var nýttur fyrir samstarfsverkni skólaárið 2009-2010 með Samkór Kópavogs, Tónlistarskóla Kópavogs, Tónlistarskóla Hafnarfjarðar og Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar. Hápunktur samstarfsins voru tónleikar í Lindakirkju í apríl 2010 þar sem flutt var verkið Vopnaði Maðurinn: Friðarmessa (The Armed Man: A Mass for Peace) eftir Karl Jenkins.

2008

Styrk Tjarnarsjóðsins 2008 fékk samstarfsverkefni norrænna skóla í stærðfræði, eðlisfræði og tækni. Samstarfið var á milli Bruksgymnasiet í Svíþjóð, Normallicéum í Finnlandi og Menntaskólans við Sund. Þetta er valgrein fyrir nemendur sem standa sig vel á sviði raungreina. Markmiðið er að efla samstarf ungs fólks á Norðurlöndum, glæða áhuga ungs fólks á raungreinum og tengja fræðileg hugtök í stærðfræði og eðlisfræði við raunveruleg verkefni. Einnig er markmiðið að glæða áhuga stúkna á raungreinum og þess vegna er áhersla lögð á að hafa kynjahlutfallið jafnt í nemendahópnum. Kennarar og umsjónarmenn með verkefninu hafa verið Gísli Þór Sigurþórsson, Hafsteinn Óskarsson og Halldór Hannesson.