EFNA3EJ05 - Efnajafnvægi og orka

Í þessum framhaldsáfanga er haldið áfram með grunnatriði efnafræðinnar jafnframt því sem byggt er ofan á fyrri þekkingu. Efnisþættir sem eru teknir fyrir eru: Jafnvægi í efnahvörfum, sýrur og basar, títranir, fríorkubreyting Gibbs, fellingahvörf (leysnimargfeldi), oxun- og afoxunarhvörf.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • jafnvægi í efnahvörfum
 • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum
 • fellingarhvörfum og leysnimargfeldi
 • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann
 • oxun og afoxun
 • flokkun efnahvarfa

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga og nota reglu Le Châtelier
 • vinna með útreikninga tengda sýrum og bösum
 • reikna orkubreytingar í efnahvörfum og tengja saman orkubreytingar og jafnvægisástand
 • vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði
 • vinna með helstu tegundir efnahvarfa

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sjá tengslin milli náttúrufræðigreina og geta yfirfært þekkingu á milli þeirra
 • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
 • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • nýta þekkingu úr efnafræði til að taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í rökræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
 • takast á við frekara nám í efnafræði.
 • framkvæma verklegar æfingar og skrifa góða skýrslu