EÐLI2EM05 - Eðlisfræði mannsins

Undanfari: EÐLI2AF05
 
Áfanginn fjallar um orku og flutning hennar í ýmsum birtingarmyndum með tilliti til mannlegs samfélags og mannslíkamans. Kennslan grundvallast á skriflegum lausnum verkefna, verklegum athugunum, rannsóknarvinnu og greinagerðum. Áhersla er lögð á samvinnu, frumkvæði og áhugavakningu þátttakenda.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • lögmálum varmafræðinnar
 • mismunandi flutningi varma
 • vinnuhringjum og sprengivélum
 • orkubúskap mannslíkamans
 • orkuþörf mannlegs samfélags
 • ólíkum orkugjöfum og umhverfisáhrifum þeirra
 • tilvist ólínulegra kerfa og algengi þeirra

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita lögmálum varmafræðinnar við mismunandi aðstæður í umhverfinu
 • túlka stærðfræðitákn, jöfnur og sambönd
 • beita hugtökunum afl og nýtni við útreikninga á orkuþörf ýmissa ferla
 • skrifa læsilegan texta um tæknileg atriði
 • beita mismunandi jöfnum við flutning varma

Hæfniviðmið:
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • bera kennsl á eðlisfræðilega þætti ólíkra náttúrufyrirbrigða
 • lesa vísindagreinar og draga fram aðalatriði þeirra
 • sjá tengsl lögmála eðlisfræðinnar við ólíkar faggreinar
 • útskýra varmafræði ýmissa náttúrulegra ferla
 • bera kennsl á vænlega orkugjafa fyrir 21. öldina