DANS2NS05 - Nám og starf í dönsku samfélagi

Undanfari: DANS2MM05

Stefnt er að því að nemendur verði færir um að taka þátt í dönsku samfélagi, hvort sem er í námi eða starfi. Nemendur fá þjálfun í að nota dönsku sem tjáskiptatæki og til að verða virkir og meðvitaðir málnotendur. Kennsla fer alfarið fram á dönsku. Lokamarkmið áfangans samsvarar þrepi B2 í matsramma European Language Portfolio.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • góðum, almennum orðaforða sem gerir honum kleift að bjarga sér í dönsku málsamfélagi
 • sérhæfðum orðaforða sem nýtist honum í námi og starfi
 • dönsku menntakerfi

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt danskt talmál
 • lesa sér til gagns greinar og umfjallanir um viðfangsefni líðandi stundar
 • beita yfirlitslestri við lestur lengri og flóknari texta
 • skilja fjölbreytta texta sem krefjast nákvæmnisskilnings
 • taka þátt í umræðum og halda skoðunum sínum á lofti
 • tala dönsku með nægilega góðum framburði og áherslum til að vel skiljist
 • tjá sig nokkuð vel bæði í töluðu og rituðu máli

Þekkingarviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja megininntak talaðs máls í fjölmiðlum t.d. í fréttum, stuttum samtalsþáttum og í öðrum þáttum sem fjalla um efni líðandi stundar
 • skilja megininntak texta sem fjalla um nokkuð sérhæft efni sem ætlað er almenningi
 • lesa og skilja aðalatriði í fjölbreyttum bókmenntatextum
 • nota orðaforða sem unnið hefur verið með, á eigin forsendum í nýju samhengi
 • tjá sig áreynslulaust um málefni af ýmsum toga, bæði munnlega og skriflega
 • flytja fyrirlestur eða kynningu og víkja frá undirbúnum texta þegar það á við eða þegar áheyrendur óska eftir því
 • vinna úr heimildum og nýta sér þær við ritun á eigin texta