KROS3ÚS01 - Krossgötur - stúdentspróf og hvað svo?

Í áfanganum er unnið að því að nemendur verði vel í stakk búnir til að marka sér framtíð og bera ábyrgð á þeirri leið sem þeir kjósa eftir að stúdentsprófi lýkur. Kenndar eru leiðir til að efla sjálfsþekkingu og að taka ákvarðanir á yfirvegaðan hátt. Áhersla er lögð á að nemendur séu meðvitaðir um þá óþrjótandi möguleika sem í boði eru í framhaldsnámi hérlendis og erlendis og þekki leiðir til að afla upplýsinga á þessu sviði.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • kenningu John Hollands um áhugasvið.
 • leiðum til að efla styrkleika og vinna með veikar hliðar.
 • gerð náms- og starfsferilsskráa.
 • framboði á framhaldsnámi hérlendis og erlendis og leiðum til að afla upplýsinga um nám og störf.
 • mikilvægi þess að vera virkur og taka afstöðu.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • finna upplýsingar um nám og störf og átta sig á kröfum sem gerðar eru til einstaklinga í mismunandi námi og störfum.
 • skoða ólík störf og starfsumhverfið sem þeim tengist.
 • efla sjálfskilning sinn með því að skoða innri þætti svo sem áhugasvið og styrkleika.

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • þróa náms- og starfsferil sinn á uppbyggilegan hátt.
 • nýta styrkleika sína sem best.
 • uppfæra reglulega eigin náms- og starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar á námskrá.is