MENF2KL05 – Konur í listum

Í þessum áfanga verður spurt áleitinna spurninga um kyn og kastljósinu beint að þeim konum sem hafa gefið sig listinni á vald og markað djúp spor í menningarsögunni, bæði hér heima og erlendis. Í áfanganum er krafist mjög sjálfstæðra vinnubragða og mikil áhersla er lögð á notkun nútímatækni.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • völdum þáttum í menningarsögu Vesturlanda
 • mismunandi stefnum og straumum í listum
 • helstu konum sem hafa markað djúp spor í menningarsögu Vesturlanda
 • birtingarmyndum kynja í menningu og listum

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina ólíka strauma og stefnur í listum
 • draga eigin ályktanir af menningarlegum gildum og viðmiðum
 • vera þátttakandi í menningarlífi og gera sér grein fyrir því hvað menningarstarf getur verið þroskandi fyrir einstaklinginn og veitt honum mikla lífsfyllingu
 • endursegja og túlka upplifun sína á listviðburðum með hliðsjón af ólíkum birtingarmyndum kynjanna

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • hafa færni í að greina afmarkaða þætti í menningarsögu og listfræði
 • geta sett þekkingu sína í menningarsögu og listum í fræðilegt samhengi og miðlað henni áfram í ræðu og riti
 • öðlast hæfni í að greina ólíkar birtingarmyndir kynja í listum