EÐLI2RB05 - Rafmagns- og bylgjufræði

Undanfari: EÐLI2AF05
 
Áfanginn fjallar um undirstöðuatriði rafsegulfræði sem eru eðlisfræði raf- og segulmagns. Kennslan grundvallast á samvinnu nemenda við skriflegar úrlausnir dæma. Áhersla er lögð á öflugt námssamfélag og áhugavakningu þátttakenda.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • rafhleðslu og rafkrafti
 • rafsviði og spennu
 • straumi og rafafli
 • uppbyggingu rafrása
 • viðnámi, þéttum og spólum
 • lögmáli Ohms og reglum Kirchhoffs
 • segulsviði og segulkrafti
 • rafseguspani (lögmáli Faradays) og spennubreytum
 • hegðun ljóss sem rafsegulbylgju og jöfnum Maxwells

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita lögmálum rafmagnsfræðinnar
 • beita jöfnum af ýmsu tagi við lausn verkefna
 • vinna með ólíkar einingar og sjá samhengi milli einstakra eininga
 • vinna með vigra í rafmagnsfræðinni varðandi sviðshugtakið
 • beita teikningum við lausn verkefna til að glöggva sig á aðstæðum
 • vinna með raf- og spennumæla í rafrásum
 • setja niðurstöður tilrauna fram á skýran máta og túlka á gagnrýninn hátt
 • beita einföldum skekkjuútreikningum við niðurstöður tilrauna og leggja mat á áreiðanleika tilraunar

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra virkni grunnþátta ýmissa raftækja og rafeindabúnaðar
 • bera kennsl á tengslum eðlisfræði raf- og segulmagns við fjölbreytt náttúrufyrirbrigði
 • gera grein fyrir orkuþörf og orkubúskap helstu raftækja
 • skilja virkni rafsegulspans í rafölum og mótorum

Nánari upplýsingar á námskrá.is