FÉLA2SF05 - Stjórnmálafræði

Stjórnmálafræði er framhaldsáfangi þar sem fagið er kynnt sem fræðigrein innan félagsvísinda. Áhersla er lögð á meginhugtök, hugmyndafræði, kenningar um lýðræði og vald og gagnrýna hugsun. Pólitískt litróf viðhorfa er skilgreint í gegnum mismunandi stjórnmálastefnur, tengt vinstri/hægri kvarðanum og tengt stjórnmálaflokkum á Íslandi. Markmiðið er að nemendur kynnist því stjórnkerfi sem ríkir á Íslandi, stjórnmálaumhverfi Íslands, ólíkum hagsmunasamtökum, sögu stjórnmálaflokkanna, stéttastjórnmálum á Íslandi og virkni valdsins. Lögð er áhersla á að nemendur þekki lýðræði og mismunandi útfærslur þess, hvernig mannréttindi og lýðræði tvinnast saman, meginstoðum lýðræðis, inntaki og framkvæmd, kostum þess og göllum. Mannréttindi, jafnræði og frelsi gerð skil og tengt velferð og velsæld. Nemendur læra hvernig túlka má ólík stjórnmálakerfi og stjórnmálaþátttöku út frá mismunandi kenningum með áherslu á Ísland. Nemendur eru hvattir til að taka þátt með virkri þátttöku og hafa áhrif á umræðuefni, beita sjálfskoðun, greiningu á eigin umhverfi og annara og umræðu um málefni líðandi stundar sem tengjast ákvarðanatöku og velsæld.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi hugmyndafræðilegum stjórnmálastefnum og pólitísku litrófi á vinstri/hægri kvarðanum
 • helstu hugtökum og kenningum í stjórnmálafræði
 • aðferðum og viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar m.a. mannréttindum og mikilvægi þeirra í alþjóðlegu samhengi
 • íslensku stjórnmálakerfi og stjórnmálasögu landsins
 • íslenskum stjórnmálaflokkum og hagsmunasamtökum


Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mismunandi hugmyndafræðilegum stjórnmálastefnum og pólitísku litrófi á vinstri/hægri kvarðanum
 • helstu hugtökum og kenningum í stjórnmálafræði
 • aðferðum og viðfangsefnum stjórnmálafræðinnar m.a. mannréttindum og mikilvægi þeirra í alþjóðlegu samhengi
 • íslensku stjórnmálakerfi og stjórnmálasögu landsins
 • íslenskum stjórnmálaflokkum og hagsmunasamtökum


Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • bera saman ólíkar hugmyndir um pólitísk málefni og geta greint á milli ólíkra stjórnmálastefna, og hvernig málefni/verkefni samfélagsins eru leyst/útfærð með ólíkum leiðum, orsakir og afleiðingar
 • nýta þekkingu sína og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
 • taka þátt í umræðum á ábyrgan og upplýstan hátt um mannréttindi, stjórnmál og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar
 • tjá sig á skýran, gagnrýnin og skapandi hátt um ólíkar stjórnmálastefnur og viðfangsefni stjórnmálafræðinnar með kynningum, í ræðu og riti
 • beita öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á námi sínu og unnið í samvinnu við aðra
 • nýta sér þekkingu í meðferð heimilda og nýtt heimildir á ábyrgan hátt
 • sýna frumkvæði og taka ábyrga og upplýsta afstöðu í málefnum líðandi stundar
 • taka virkan og ábyrgan þátt sem borgari í lýðræðislegu samfélagi

Nánari upplýsingar á námskrá.is