FÉLA2ES05 - Einstaklingurinn og samfélagið

Einstaklingur og samfélag er grunnáfangi í félagsfræði sem fjallar um uppbyggingu samfélagsins og hvaða áhrif umhverfi hefur á einstaklinginn og líf hans. Nemendur læra að beita félagsfræðilegu sjónarhorni. Helstu kenningar félagsfræðinnar verða kynntar þ.e. samvirkni, samskipta- og átakakenningar, sem og frumkvöðlar félagsfræðinnar. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist menningu ólíkra samfélagsgerða og öðlist færni í að taka virkan þátt í samfélagslegum umræðum, myndi sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Nemendur læra félagsfræðileg hugtök og kynna sér félagslega þætti sem stýra hugsun og athöfnum einstaklinga innan samfélagsins. Meginmarkmið áfangans er að nemendur átti sig á því hvernig samfélagið hefur áhrif á þá og hvernig þeir geta haft áhrif á samfélagið.
 
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hugtökum, kenningum og hugmyndum helstu frumkvöðla félagsfræðinnar
 • menningu og félagsgerð ólíkra samfélaga
 • félagsmótun og helstu félagsmótunaraðilum
 • helstu félagslegu kerfum samfélagsins þ.á.m. fjölskyldan og stjórnkerfið
 • lýðræði og mannréttindum og mikilvægi þeirra í alþjóðlegu samhengi
 • réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
 • greina stöðu sína innan samfélagsins og þau áhrif sem einstaklingar geta haft í samfélaginu
 • gera grein fyrir einkennum og þróun ólíkra samfélaga
 • tileinka sér umburðalyndi gagnvart ólíkum menningaheimum
 • vinna sjálfstætt og nýta sér margvíslega tækni í sinni þekkingaleit
 • skilja hvernig ákvarðanir eru teknar og vandamál eru leyst í lýðræðislegu þjóðfélagi
 • miðla efni til samnemenda á skýran hátt

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig á skipulegan og gagnrýninn hátt um samfélagsleg álitamál
 • leggja mat á heimildir og upplýsingar í félagsvísindum
 • gera grein fyrir samspili þekkingar, umburðarlyndis og fordóma
 • beita öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra
 • miðla efni til samnemenda á skýran hátt
 • taka upplýsta ákvörðun og geta rökrætt lýðræðisvitund og jafnréttisvitund
 • ræða siðferðileg álitamál og verða meðvitaður um réttindi sín og skyldur í samfélaginu
 • verða virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi

Nánari upplýsingar á námskrá.is