HAGF2RB05 - Rekstrarhagfræði og bókfærsla

Í áfanganum læra nemendur áframhald í rekstrarhagfræði auk undirstöðuatriða í bókfærslu. Fjallað verður um afkomu og fjármögnun fyrirtækja, gerð rekstraráætlana, samspil tekna og kostnaðar. Í bókhaldshluta áfangans er lögð áhersla á mikilvægi bókhalds í rekstri fyrirtækja og færni nemenda í að annast almennar færslur í dagbók og geti sett fram efnahags- og rekstrarreikning. Áhersla er lögð á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu kostnaðar- og tekjuhugtökum rekstrarhagfræðinnar
 • einfaldri áætlanagerð
 • grunnhugtökum bókfærslu
 • tvíhliða bókhaldi

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • þekkja mismunandi flokkun kostnaðar hjá fyrirtækjum
 • skilja mikilvægi áætlanagerðar í rekstri fyrirtækja
 • túlka tölulegar upplýsingar er varða rekstur fyrirtækja


Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • reikna út kostnað, tekjur, afkomu og núllpunkt
 • reikna út eigið verð afurðar
 • gera einfaldar rekstrar- og kostnaðaráætlanir
 • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil
 • stilla upp prófjöfnuði
 • setja fram einfaldan efnahags- og rekstrarreikning
 • gera einfaldar lokafærslur fyrir uppgjör

Nánari upplýsingar á námskrá.is