LEIR2LÞ05 - Leirmótun og þrívíð verk

Áfanginn er dýpkunaráfangi í leirmótun og þrívíðum verkum úr ýmiss konar efniviði. Unnið er áfram með nytjahluti og leirskúlptúra. Áhersla lögð á faglegan lokafrágang, s.s. undirstöður, handföng og lok þar sem það á við. Gerðar tilraunir með blöndun glerungs auk þess að gera tilraunir með ýmislegt annað, s.s. að nota gler, sand o.fl. við lokaútfærslu. Búa til gipsmót til að nýta við leirmunagerðina. Skissu-vinna á Listasafni. Kynning á útilistaverki.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • eiginleikum mismunandi leirtegunda og hvaða leirtegund hentar hverju sinni
  • brennslumarki leirs og glers
  • hvaða mótunaraðferð hentar hverju sinni eftir útfærslu verkefnis

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • nýta hugmyndaflug og sköpunarkraft til að vinna verk úr mismunandi efnum og jafnvel endurnýttum efniviði
  • vinna með mismunandi mótunaraðferðum
  • búa til einfalt gipsmót og nýta það til að fjölfalda eigin hönnun

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • nýta sér viðeigandi leirtegundir til að útfæra hugmyndir í fullgerð verk
  • meðhöndla leir og ganga frá nytjahlutum
  • velja rétta mótunaraðferð hverju sinni
  • tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar á námskrá.is