ÍSLE3TS05 - Tjáning og samskipti

Nemendur fá þjálfun í munnlegri og skriflegri tjáningu. Veitt verður innsýn í heim sagnalistar, að fornu og nýju. Lögð verður áhersla á tengsl tungumálsins og ólíkra miðlunarleiða, samræðutækni, umræður og virka hlustun ásamt gagnrýninni og skapandi hugsun. Nemendum gefst einnig tækifæri til að tjá sig í rituðu máli og semja hvers kyns texta.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu undirstöðuatriðum framsagnar, raddbeitingar og framkomu
 • helstu undirstöðuatriðum virkrar hlustunar
 • heimi sagnalistar, þ.e. lögmálum frásagnar
 • samspili tungumáls og ólíkra miðla
 • samræðutækni

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel byggða ræðu
 • flytja fjölbreytilegar kynningar á ýmsu efni við mismunandi aðstæður
 • semja ólíkar tegundir texta á skapandi hátt
 • vinna með árangursríkum hætti í hópvinnu

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • greina eigin málflutning í þeirri viðleitni að bæta áfram það sem þarf
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • tjá skilmerkilega og áheyrilega afstöðu sína við hvers kyns kringumstæður
 • útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
 • sýna sjálfstæði bæði í hópvinnu og einstaklingsvinnu

Nánari upplýsingar á námskrá.is