HAGF3FY05 - Fyrirtækjasmiðja

Í fyrirtækjasmiðjunni mynda nemendur hópa og stofna sitt eigið fyrirtæki sem þeir reka út tímabilið. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á því að halda utan um allt sem við kemur rekstri fyrirtækisins en hafa nokkuð frjálsar hendur um val á afurð (vöru eða þjónustu) fyrirtækisins. Við rekstur fyrirtækisins nýta nemendur þá þekkingu, leikni og hæfni sem þeir hafa öðlast í öðrum áföngum svo sem bókfærslu, rekstrarhagfræði, markaðsfræði og stærðfræði. Mjög mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • fyrirtækjarekstri
 • gerð viðskiptaáætlana
 • gerð einfaldra rekstrarreikninga
 • gerð einfaldra efnahagsreikninga
 • gerð einfaldra arðsemisútreikninga
 • helstu rekstrarformum fyrirtækja
 • lögmálum hagfræðinnar

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • ræða viðfangsefni á málefnalegan hátt
 • taka ákvarðanir
 • starfa í hóp þar sem unnið er að sameiginlegu langtímamarkmiði
 • gera auglýsinga- og kynningaráætlanir
 • fjármagna eigin rekstur
 • miðla sínum skoðunum og hlusta á skoðanir annarra í hópnum

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skipuleggja og tímasetja krefjandi langtímaverkefni
 • stofna og reka lítið fyrirtæki
 • þróa viðskiptahugmynd
 • stýra verkefnum
 • gera markaðs- og viðskiptaáætlun
 • fara í gegnum framleiðsluferli afurðar (vöru eða þjónustu)
 • markaðsetja og selja afurðir sínar

Nánari upplýsingar á námskrá.is