ENSK3FS05 - Fagenska í félagsvísindum

Unnið með sérhæfðan orðaforða í félagsvísindum á ensku. Notaðar greinar af ýmsum sviðum félagsvísinda. Einnig eru bókmenntir lesnar og vandlega skoðaðar út frá menningarlegu samhengi.
 
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mismunandi fagtextum í félagsvísindum
 • álitaefnum í félagsvísindum
 • tengslum rannsókna í félagsvísindum og mótun samfélaga
 • enskum orðasamböndum innan félagsvísinda
 • framsetningu ritaðs og talaðs máls, aðallega formlegs máls
 • framsetningu hugmynda í skáldskap er tengjast menningu enskumælandi þjóða
 • fagorðabókum og íðorðasöfnum
 • heimildaskráningu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja vel texta í félagsvísindum
 • skilja vel talaða ensku um félagsvísindi
 • sklja tengsl rannsókna í félagsvísindum og mótun samfélaga
 • taka virkan þátt í samræðum um ýmis álitaefni félagsvísinda
 • skrifa ýmiss konar formlega texta samkvæmt enskum reglum og hefðum
 • greina viðhorf og tengsl kenninga félagsvísinda í skáldskap
 • lesa bókmenntalegan texta út frá menningarlegu samhengi
 • nota reglur um heimildaskráningu
 • nota fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um málefni félagsvísinda
 • nýta sér inntak rökræðna og erinda um félagsvísindi
 • átta sig á mismunandi notkun tungumálsins í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • greina tengsl skáldskapar og félagsvísinda
 • gagnrýna á rökfastan hátt texta um félagsvísindi á hlutlægan hátt
 • tjá sig á skipulegan hátt um efni tengt félagsvísindum
 • nýta sér heimildir samkvæmt reglum um notkun heimilda
 • nýta sér fagorðabækur og íðorðasöfn við nám sitt á réttan hátt
 • skrifa formlega ritgerð með inngangi með efnisyrðingu, meginmáli og lokaorðum

Nánari upplýsingar á námskrá.is