FÉLA2KR05 - Kenningar og rannsóknaraðferðir í félagsfræði

Kenningar og rannsóknir er framhaldsáfangi í félagsfræði sem leggur áherslu á helstu kenningar félagsfræðinnar s.s. samvirkni-, átaka- og samskiptakenningar. Unnið er með hugmyndir frumkvöðla greinarinnar og leitast við að skilja tengsl við ólíkar kenningar. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar þar sem farið verður yfir nokkrar þekktar rannsóknir. Nemendur eru þjálfaðir í að beita eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum og tengja þær við ólíkar kenningum. Skoðuð eru tengsl einstaklinga og samfélags í ljósi ólíkra kenninga og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélaginu. Nemendur læra að fylgja vísindalegu rannsóknarferli þar sem lögð er áhersla á aðferðafræðileg og siðferðisleg vandamál tengd rannsóknum í félagsvísindum. Helstu áherslur áfangans eru að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á kenningum og rannsóknaraðferðum. Nemendur fjalla á gagnrýninn hátt um rannsóknir í félagsvísindum.
 

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • kenningum í félagsvísindum, samvirkni-, átaka- og samskiptakenningum
 • rannsóknaraðferðum í félagsvísindum
 • frumkvöðlum og þeirra framlagi til félagsfræðinnar
 • félagsfræði líðandi stundar ásamt hugtökum í félagsfræði sem nýtist þeim til undirbúnings fyrir frekara nám


Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita félagsfræðilegum hugtökum og kenningum við greiningu og túlkun á samfélaginu
 • greina á milli félagslegra staðreynda og almennra alþýðuskýringa
 • skipuleggja einfaldar félagsfræðirannsóknir og beita viðeigandi rannsóknaraðferðum á ólík viðfangsefni
 • beita hugtökum félagsvísindanna á mismunandi viðfangsefni
 • miðla efni til samnemenda á skýran hátt
 • skrifa rannsóknarskýrslu


Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita félagsfræðilegum hugtökum og kenningum í eigin rannsóknum
 • tjá sig á skýran, ábyrgan og skapandi hátt um samfélagsleg álitamál
 • leggja mat á gæði rannsókna í félagsvísindum
 • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
 • meta eigið vinnuframlag og annarra
 • sýna félagsfærni í para- og hópavinnu
 • útskýra og túlka eigin aðstæður út frá hugmyndafræði félagsvísinda
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun á félagsfræðileg viðfangsefni

Nánari upplýsingar á námskrá.is