ÍÞRÓ1XF01, ÍÞRÓ1YF01 og ÍÞRÓ1ZF01

Áfanginn er verklegur með fræðilegu ívafi. Áfram verður haldið að fara yfir grunnþætti og markmiðasetningu mismunandi greina. Eitt af megin markmiðum áfangans er að nemendur geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið og unnið markvisst að þeim. Nemendur kynnist hreyfingu og útivist í nágrenni skólans. Þeir geri sér grein fyrir eigin ábyrgð á heilsu sinni og finni líkams- og heilsurækt sem hentar.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:
  • tilgangi og uppbyggingu markmiðasetningar
  • fjölbreyttum leiðum til að ná settu markmiði
  • möguleika í umhverfi og náttúru til líkamsræktar
  • helstu reglum og öryggisatriðum varðandi líkamlegt álag
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að setja einstaklingsmiðuð markmið
  • beita samvinnu sem stuðlar að tillitssemi og hvatningu
  • að taka þátt í íþróttum og þjálfun með jákvæðu viðhorfi, góðri samvinnu og heiðarleika að leiðarljósi
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér markmiðasetningu til að takast á við persónulegar áskoranir og  leysa af hendi krefjandi verkefni daglegs lífs
  • þekkja sinn eigin styrkleika
  • takast á við daglegt líf varðandi heilbrigðan lífsstíl