Skólanefnd

Skipan skólanefndar og hlutverk

Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.

Hlutverk skólanefndar er að:

a. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
b. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
c. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
d. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
e. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
f. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
g. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
h. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Skipan skólanefndar MS frá 24. maí 2024

Aðalmenn án tilnefningar:
Berglind Sunna Bragadóttir - formaður skólanefndar
Eva Dögg Jóhannesdóttir
Gunnar Sær Ragnarsson

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:
Geir Finnsson
Steinar Ingi Kolbeins

Varamenn án tilnefningar:
Davíð Fannar Sigurdsson
Urður Björg Gísladóttir
Birgitta Birgisdóttir

Varamenn samkvæmt tilnefningu Reykjavíkurborgar:
Vilborg Guðrún Sigurðardóttir
Guðjón Þorri Bjarkason

Aðrir með rétt til setu á fundum nefndarinnar:

  • Helga Sigríður Þórsdóttir, rektor, er framkvæmdastjóri skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt
  • Áheyrnarfulltrúi nemenda: Ármaður nemendafélags MS
  • Áheyrnarfulltrúi kennara: Lóa Steinunn Kristjánsdóttir
  • Áheyrnarfulltrúi foreldra: Guðrún Indriðadóttir

Síðast uppfært: 26.04.2024