DANS2MM05 - Lykill að máli og menningu Dana

Forkröfur: DANS1GR05 eða B á grunnskólaprófi

Nemendur fá þjálfun í að nota dönsku sem tjáskiptatæki og til að verða virkir og meðvitaðir málnotendur í dönsku samfélagi. Lokamarkmið áfangans samsvarar þrepi B2 í matsramma European Language Portfolio.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • góðum, almennum orðaforða sem gerir honum kleift að bjarga sér í dönsku málsamfélagi
 • hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • hvernig danska gagnast honum í daglegu lífi og námi
 • danska menningarsvæðinu og norrænni samvinnu
 • dönsku nútímasamfélagi og hvernig það er samsett af mismunandi þjóðarbrotum, viðhorfum og gildum

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja fyrirhafnarlítið þegar talað er við hann um daglegt líf eða ýmis dægurmál
 • lesa sér til gagns greinar og umfjallanir um viðfangsefni líðandi stundar
 • beita yfirlitslestri við lestur lengri texta og átta sig á aðalatriðum
 • skilja stutta texta sem krefjast nákvæmnisskilnings
 • taka þátt í umræðum um kunnugleg málefni
 • tala dönsku með nægilega góðum framburði og áherslum til að vel skiljist
 • beita meginreglum danskrar málfræði og hafa vald á orðaröð og stafsetningu í rituðu máli

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja megininntak talaðs máls í fjölmiðlum t.d. í fréttum, stuttum samtalsþáttum eða öðrum þáttum sem fjalla um efni líðandi stundar
 • skilja megininntak texta sem fjalla um nokkuð sérhæft efni sem ætlað er almenningi
 • lesa og skilja aðalatriði í smásögum og lengri bókmenntatextum ætluðum unglingum
 • nota grunnorðaforða sem unnið hefur verið með, á eigin forsendum í nýju samhengi
 • segja áreynslulaust frá ýmsu sem tengist áhugasviði hans
 • flytja stutta fyrirlestra og kynningar
 • vinna úr heimildum og nýta sér þær við ritun á eigin texta