Hlutverk kennara

Í reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 1100/2007 segir m.a. ;

Kennarar annast, taka þátt í og bera ábyrgð á eftirfarandi:

 1. kennslu, undirbúningi kennslu, námsmati og faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum, skv. markmiðum skóla- og aðalnámskrár,
 2. gerð kennsluáætlana og prófa í samstarfi við aðra kennara,
 3. að viðhalda faglegri hæfni sinni og huga að tengslum við aðrar námsgreinar,
 4. skráningu fjarvista nemenda sinna,
 5. öðru samstarfi vegna starfs síns skv. markmiðum skóla og aðalnámskrár,
 6. almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skóla­námskrár,
 7. að hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra,
 8. að sitja a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna.

Kennari situr kennarafundi sem boðaðir eru skv. reglugerð um kennarafundi.

Siðareglur kennara

(sótt af vef Kennarasambands Íslands 23.8.2017)

Kennari:

 1. Menntar nemendur.
 2. Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og menningu.
 3. Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju.
 4. Skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi.
 5. Hefur jafnrétti að leiðarljósi.
 6. Vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir.
 7. Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra.
 8. Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu.
 9. Viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana.
 10. Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt.
 11. Sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.
 12. Gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar.

Síðast uppfært: 29.08.2017