FÉLA3ÞR05 - Þróunarlönd

Þróunarlönd er framhaldsáfangi á þriðja þrepi í félagsfræði. Lögð er áhersla á alþjóðasamfélagið, þá sérstaklega samskipti ríkja og alþjóðastofnanna. Fjallað er um hnattvæðingu og þróunarlönd. Helstu hugtök skilgreind og fjallað um hnattvæðingu og stöðu þróunarlanda í víðu samhengi. Orsakir og afleiðingar fátæktar í þróunarlöndum greindar, misskipting auðs og lífsgæða í heiminum. Borin eru saman þróunarlönd og þróuð lönd, fjallað um samskipti þeirra og íslenskt nútímasamfélag skoðað í því samhengi. Þróunarhjálp og þróunarsamvinna verður skilgreind í sögulegu ljósi. Kynntar verða helstu kenningar um þróun og þróunarsamvinnu. Lögð er áhersla á mannréttindi, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og sjálfbærni. Markmiðið er að nemendur átti sig á mikilvægi meðvitundar um samábyrg gildi og viðhorf sem stuðla að jafnræði í heiminum og að auðlindir jarðar séu sameign allra. Nemendur eru hvattir til að taka þátt og hafa áhrif á umræðuna og beita sér á upplýstan og ábyrgan hátt í umræðum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • starfsemi helstu alþjóðastofnana
 • þróunarlöndum, sögu þeirra og landafræði
 • hnattvæðingu, kostum hennar og göllum
 • þróun, sjálfbærni, fátækt og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
 • kenningum um þróunarsamvinnu og hugtök sem því tengist
 • grunnhugtökum þ.á.m. þróunarlönd, Suðrið, þriðji heimurinn og skilja af hverju þessi hugtök eru umdeild

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • bera saman ólíkar alþjóðastofnanir og átta sig á virkni þeirra
 • bera saman ólík þróunarlönd og skoða stöðu þeirra í samanburði við þróuð lönd
 • vinna með tölfræðilegar upplýsingar og túlkun þeirra
 • nota helstu kenningar sem tengjast þróunarsamvinnu og geta beitt þeim í ræðu og riti
 • vinna með og greina áreiðanlegar heimildir og fella þær að tjáningu í ræðu og riti
 • miðla fræðilegum texta á fjölbreyttan og skilmerkilegan hátt
 • greina upplýsingar og setja þær í fræðilegt samhengi
 • afla upplýsinga um afstöðu íslenskra stjórnvalda og almennings

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra valdaójafnvægi alþjóðakerfisins og tjá sig um ólíka virkni alþjóðastofnana
 • bera saman stöðu Íslands og þróunarlanda og miðla því í rituðu og töluðu máli
 • setja sig í spor íbúa á framandi slóðum og geta tjáð sig á ábyrgan hátt í rituðu og töluðu máli
 • fylgjast með þróun mála á sviði þróunarlanda, greina upplýsingar og taka þátt í umræðum á upplýstan og ábyrgan hátt
 • áhrif þróunarsamvinnu á þróunarlönd
 • greina orsakir og afleiðingar fátæktar í þróunarlöndunum og tengja það við kenningar og mannréttindi
 • bera saman ólíkar kenningar og hugmyndafræði og beita þeim á málefni áfangans
 • vinna með upplýsingar um þróunarlönd á gagnrýninn hátt
 • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á námi sínu og unnið í samvinnu við aðra

Nánari upplýsingar á námskrá.is