ÍÞRÓ1XA01, ÍÞRÓ1YA01 og ÍÞRÓ1ZA01

Áfanginn er verklegur með fræðilegu ívafi. Leitast verður við að kynna nemendum helstu leikreglur einstakra greina. Nemendur fái hreyfiþjálfun í nærumhverfi utandyra. Nemendur fá fræðslu um skilgreiningar á hreyfingu, heilsu og líkamshreysti. Einnig verður farið yfir ráðleggingar um hreyfingu á ýmsum aldursbilum. Þau fá að kynnast fjölbreyttum möguleikum umhverfisins til íþrótta, líkams- og heilsuræktar.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkamlega heilsu
 • Jákvæðum áhrifum sem hreyfing getur haft
 • forvarnargildi almennrar heilsuræktar

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • framkvæma æfingar
 • nýta sér nærumhverfi til hreyfingar
 • kunna helstu leikreglur mismunandi greina
 • þjálfa hreyfingu og virkni sem jákvæða upplifun
 • beita samvinnu sem stuðlar að tillitssemi og hvatningu

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • nýta sér markmiðasetningu til að takast á við persónulegar áskoranir og leysa af hendi krefjandi verkefni dagslegs lífs
 • taka þátt í þjálfunaraðferðum og leikjum sem hafa áhrif á jákvæða upplifun
 • þekkja eigin styrkleika