STÆR3MD05(ms) - Markgildi og diffrun

Markgildi og afleiður: Markgildishugtakið, skilgreining á afleiðu falls og helstu reiknireglur. Afleiður veldisfalla, vísisfalla, lografalla og hornafalla. Samfelldni, aðfellur, hagnýting afleiðu við könnun falla.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • skilgreiningu markgildis
 • markgildum falla og samfelldnihugtakinu
 • helstu tegundum aðfellna
 • skilgreiningu á afleiðu, skilgreiningu á deildanleika falla
 • helstu reiknireglum afleiða, afleiðum samsettra falla, afleiðum andhverfra falla
 • afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
 • hagnýtingu framangreindrar stærðfræði á öðrum sviðum, s.s. í hagfræði, náttúruvísindum, umhverfismálum, tæknifræði, o.s.frv.

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja fram viðkomandi námsefni á stærðfræðilegan hátt og geta túlkað það sem felst í táknmálinu á mæltu máli
 • teikna gröf falla með því að nota fyrstu og aðra afleiðu auk aðfellna
 • nota markgildi og skilgreiningu á afleiðu falla
 • finna afleiðu falla og nota við könnun þeirra
 • tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli
 • finna afleiðu falls og geta fundið snertil fallsins í gefnum punkti
 • nýta einföld flatarteikniforrit, hjálpartæki og vísindalegar reiknivélar

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
 • vinna að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum
 • setja sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • skrá lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • greina og hagnýta upplýsingar á viðkomandi sviði stærðfræðinnar
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau
 • viti hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, geti spurt slíkra spurninga og átti sig á til hvers konar svara megi vænta
 • nota lausnir verkefna sinna til að byggja upp val sitt, samanburð, áætlanir og ákvarðanir
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta