FRAN1FR05 - Framhaldsstig í málfræði og málnotkun

Í þessum fyrri hluta annars þreps er áfram unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Leitast er við að nemendur fái aukin tækifæri til að tjá sig. Nemendur þjálfast í nýjum málfræðiatriðum og farið er dýpra í málfræðiatriði fyrra þreps. Nemendur vinna með ýmis konar kennsluefni, rauntexta, hlustunar- og myndefni. Nemendur lesa einfalda skáldsögu eða smásögur og leysa ýmis verkefni þar að lútandi. Lögð er ríkari áhersla á menningu og þjóðfélagsmál og önnur svið samfélagsins. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni og miðla þeim jafnt munnlega sem skriflega. Í lok annar eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A2 (-B1) samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, s.s. þverfaglegum orðaforða og flóknari orðasamböndum
 • notkun tungumálsins í færniþáttunum fjórum við mismunandi aðstæður
 • grundvallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað og geta tengt þau eigin reynslu, samfélagi og menningu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál
 • lesa margs konar gerðir texta og beita mismunandi lestraraðferðum
 • skrifa ýmis konar texta, jafnt formlega sem óformlega
 • tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja meginatriði daglegs máls, s.s. samræður og fjölmiðlaefni um efni sem hann þekkir
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
 • lesa texta af mismunandi formgerðum og eiga auðveldara en áður með að túlka þá og tjá sig munnlega og skriflega um efni þeirra
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • tjá sig á nokkuð skýran hátt um ýmis almenn efni eða sérhæfðari efni sem hann hefur kynnt sér vel
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni og fylgja viðeigandi ritunarhefðum

Nánari upplýsingar á námskrá.is