STÆR2HS05(ms) - Hagnýt stærðfræði í föllum og deildun

Velda og lograreglum beitt á hagnýt viðfangsefni. Fallhugtakið skilgreint og unnið með vísis- og lograföll. Afleiðuhugtakið skilgreint og helstu afleiðureglur kynntar. Afleiðum beitt í greiningu hagfræðilegra falla. Jafnmuna- og jafnhlutfallaraðir og summur þeirra kynntar og þeim beitt á hagfræðileg viðfangsefni.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:                

 • veldareglum
 • lograreglum
 • reglunni um samfellda samsetta vexti
 • fallhugtakinu
 • skilgreiningu á afleiðu
 • afleiðum margliðufalla og lografalla
 • jafnmuna- og jafnhlutfallaröðum og summum þeirra

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • setja fram viðkomandi námsefni á stærðfræðilegan hátt og geta túlkað það sem felst í táknmálinu á mæltu máli 
 • beita velda-og lograreglum á hagnýt viðfangsefni á sviði hagfræði 
 • beita reglunni um samfellda samsetta vexti á hagnýt viðfangsefni 
 • beita afleiðum til greiningar á hagfræðilegum föllum, t.d. tekju-, kostnaðar- og hagnaðarföllum 
 • nota jafnmuna-og jafnhlutfallaraðir á hagnýtan máta 
 • tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli 
 • teikna gröf falla 

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna að fjölbreyttum stærðfræðilegum verkefnum 
 • geta sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
 • geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli, myndrænt eða með hjálpartækjum 
 • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna 
 • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði hagfræðilegrar stærðfræði 
 • skilji merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geti unnið með þau 
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun og sýni áræðni, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna og þrauta