Launastefna og jafnlaunastefna (STS-007)

Launastefna MS

Markmið Menntaskólans við Sund er að búa starfsfólki sínu góð launakjör, starfsskilyrði og starfsaðstöðu. Skólinn greiðir laun samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og stofnanasamninga starfsmanna MS úr viðkomandi stéttarfélögum og í samræmi við kröfur sem starfið gerir um hæfni, ábyrgð og álag. Stofnanasamningar kveða á um launaröðun, starfslýsingar, verkefnastjórn og greiðslur dagpeninga í ferðum erlendis á vegum MS. Að því leyti sem kjara- og stofnanasamningar veita svigrúm til umbunar umfram lágmarkskjör skulu forsendur launaákvarðana studdar rökum, vera gagnsæjar og tryggja að sömu laun séu greidd fyrir jafn verðmæt störf. Rektor ber ábyrgð á launastefnunni, að henni sé framfylgt og að starfsfólki skólans sé kunnugt um hana.

Jafnlaunastefna MS er órjúfanlegur hluti launastefnunnar.

 

Jafnlaunastefna MS

Markmið Menntaskólans við Sund er að starfsfólk óháð kyni njóti sömu launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Þau viðmið sem eru lögð til grundvallar launaákvörðun og ákvörðun um aukastörf mega ekki fela í sér kynjamismunun eða aðrar ómálefnalegar ástæður. Jafnlaunastefnan gildir fyrir allt starfsfólk Menntaskólans við Sund.

Til þess að ná því markmiði mun skólinn:

  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum sem í gildi eru hverju sinni og snúa að þeirri meginreglu að öllum kynjum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Starfrækja jafnlaunakerfi sem byggir á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, í samræmi við ákvæði laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og viðhalda vottun kerfisins.
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunakerfis og bregðast við frábrigðum þegar þau koma upp.
  • Framkvæma launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf til þess að kanna hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrri starfsfólki.
  • Framkvæma innri úttektir á jafnlaunakerfinu.
  • Láta fara fram árlega rýni æðstu stjórnenda á hlítingu jafnlaunakerfisins við lagalegar kröfur.
  • Kynna stefnuna fyrir starfsfólki skólans. Stefnan skal einnig vera aðgengileg almenningi á heimasíðu skólans.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Menntaskólans við Sund.

Síðast uppfært: 26.06.2023