Hlutverk náms- og starfsráðgjafa

Í 9. grein reglugerðar nr. 1100/2007 segir;

"Náms- og starfsráðgjafi veitir nemendum leiðsögn í persónulegum málum sem snerta námið og skólann. Náms- og starfsráðgjafi metur hvort unnt sé að leysa úr málum innan skólans eða hvort leita þarf eftir sérhæfðari meðferð til viðeigandi sérfræðinga eða stofnana. Hann kemur upplýsingum þar um til skólameistara. 

Náms- og starfsráðgjafi skal m.a.:

  1.  skipuleggja og sjá um framkvæmd náms- og starfsfræðslu í skólanum, 
  2.  annast ráðgjöf um náms- og starfsval, 
  3.  taka þátt í að skipuleggja ýmsar aðgerðir til að stuðla að betri líðan nemenda í skólanum, 
  4.  fylgjast með námsgengi nemenda sem til hans leita eða til hans er vísað og gera tillögur til úrbóta gerist þess þörf, 
  5.  liðsinna kennurum vegna námsvanda einstakra nemenda og vera þeim til aðstoð­ar við skipulagningu og umsjón með nemendahópum, 
  6.  hafa samband við forráðamenn nemenda þegar þörf er á, 
  7.  fylgjast með nýjungum á sviði námsráðgjafar, 
  8.  taka saman skýrslu um starfsemina í lok hvers skólaárs. 

Fara skal með vitneskju sem náms- og starfsráðgjafi öðlast um persónuleg mál einstak­linga sem trúnaðarmál."

Síðast uppfært: 22.08.2018