Reglur um skólasókn

1. Nemendur eiga að mæta stundvíslega í allar kennslustundir.

Fjarvist úr einni kennslustund jafngildir einu fjarvistastigi. Nemendur byrja með 100% mætingu í upphafi hverrar annar. Uppgjör skólasóknar fer fram reglulega. Mæting undir 85% telst agabrot.

Viðurlög:

Nemandi sem er undir 85% í lok annar telst hafa brotið skólareglur. Nemandinn fær aðeins að taka hluta náms, tvo áfanga auk íþrótta, á næstu önn og þar með sveigjanleika og tækifæri til að bæta mætingu sína. Mæti nemandi yfir 85% á þeirri önn fær hann að taka fullt nám á næstu önn á eftir. Takist það ekki verður hann áfram í tveimur áföngum auk íþrótta.

Ef ólögráða nemandi uppfyllir ekki ákvæði um skólasókn eru forráðamenn upplýstir um stöðuna og mögulegar afleiðingar.

2. Raunmæting er hluti af námsmati í öllum náms­greinum.

Raunmæting er reiknuð án tillits til vottorða og leyfa. Við útreikning á raunmætingu er tekið tillit til námsferða á vegum skólans. Raunmæting gildir að lágmarki 5 prósent af lokaeinkunn í hverri grein.

3. Mæting verður skráð fyrir hverja 40 mínútna kennslustund.

Mætingarhlutfall nemenda verður birt á einkunnablöðum sem heildarmæting í skólann á önninni.

Manntal er tekið við upphaf kennslu og skráning er eftirfarandi:

· M: Nemandi mættur þegar manntal er tekið

· F: Fjarvist, nemandi er ekki mættur þegar manntal er tekið

· O: Nemandi sinnir námi/ skólastarfi utan kennslustofu

· X: Tími er ekki haldinn

· U: Annað, nemandi er fjarverandi vegna sérstakra aðstæðna í samráði við skólann

Undanþágur frá skólasóknarreglum

· Skólinn leitast við að koma til móts við langveika nemendur, liggi fyrir formleg vottun frá viðkomandi sérfræðingi.

· Afreksfólk getur sótt um sérstakt tímabundið frávik frá mætingarreglum. Vottun frá viðkomandi fagaðila þarf að liggja fyrir í samræmi við grein 16.2 í Aðalnámskrá framhaldsskóla.

Umbun fyrir afburðamætingu

Nemendur sem mæta frábærlega vel í skólann, þannig að raunmæting fari ekki undir 98% og viðkomandi nemendur hafa hvorki fengið frádregnar (á skólaárinu) fleiri en 10 kennslustundir vegna veikinda né fleiri en 5 kennslu­stundir í leyfi á skólaári, fá innritunargjöld þess skólaárs endurgreitt.

Síðast uppfært: 10.08.2017